Termín konania
14. – 16. november 2024
Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo
Miesto konania
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná
Demänovská Dolina 71, 031 01 Demänovská Dolina, Slovensko
Okruhy tém
Štvrtok
  Kurz hojenia rán
  Patofyziológia vzniku, prevencie a liečby rán vrátane indikácií a použitia NPWT – správna klinická prax

Piatok
  Prednášky v tematických blokoch (jednotlivé typy rán – diabetické vredy, dekubity, arteriálne a venózne ulcerácie, rozšírené o náhľady špecialistov na uvedené rany, kvalita života pacientov) – aktuálne poznatky a postupy
Cieľové skupiny
Lekári
chirurgia, cievna chirurgia, angiológia, traumatológia, plastická chirurgia, dermatovenerológia, geriatria, všeobecní lekári pre dospelých

Sestry
chirurgia, angiológia, cievna chirurgia, traumatológia, plastická chirurgia, intenzívna starostlivosť, dermatovenerológia, geriatria, domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS), všeobecní lekári pre dospelých

Organizátori zdravotnej starostlivosti v SR
Dôležité termíny
30. 09. 2024 posledný termín prihlásenia abstraktu originálnej práce
10. 10. 2024 posledný termín na prihlásenie ubytovania
28. 10. 2024 posledný termín na registráciu pasívnej účasti za zvýhodnený poplatok
28. 10. 2024 posledný termín na objednanie stravy
Prihláška účasti
Prostredníctvom komplexného online formulára si môžete do 10. októbra 2024 objednať ubytovanie, do 28. októbra 2024 pasívnu účasť a stravu.

Informácie o poplatkoch
Prihláška abstraktu
Ak chcete, aby aj Vaša práca bola zaradená do odborného programu tohto kongresu prihláste Vašu prácu do 30. septembra 2024.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.
Ubytovanie a strava
Ubytovanie pre účastníkov je rezervované v Hoteli Grand Jasná. Podrobnejšie informácie o ubytovaní a strave nájdete na tejto stránke. Ubytovanie je možné objednať do 10. októbra 2024 a stravu do 28. októbra 2024 prostredníctvom komplexného prihlasovacieho formulára účasti.